Lesefrøa fell i god jord

Iver_Handsopprekking
Kursdeltakarar frå fire barnehagar i Lindås kommune: Solhaugen barnehage, Alversund Montessoribarnehage, Kolås barnehage og Nordhordland barnehage – Lykkeliten

– Har de tenkt på at de barnehagetilsette er viktige språklege førebilete for borna?

Ein heil vegg av bøker er delvis gøymd bak det kvite lerretet. Projektoren i taket durar lett, og lukta av klementinar smyg seg ut av fruktskålene. Femti barnehagetilsette frå fire barnehagar i Lindås kommune er på kurs på biblioteket for å oppdatere kunnskapen om nyare nynorske barnebøker.
Hald fram å lesa Lesefrøa fell i god jord

Til deg mellom boka og barnet

– Alle born har eit potensial for å kunne like å bli lesne høgt for! Slik svarer Maria Parr på spørsmålet om det er mogleg å få alle born til å bli glade i bøker. Dette svaret kan bidra til å justere­ krava vi legg på oss sjølve som vaksne formidlarar mellom boka og barnet. Det kan hjelpe oss til å legge lista passeleg høgt, og til å sette oss eit mål det er mogleg å nå. Det dreier seg om å realisere dette potensialet for leseglede. Ved å lese høgt. Sjølv har Maria Parr skrive to bøker der målet hennar nettopp var gode lesestunder. Ho har kort sagt lukkast!

– Høgtlesing vil eg setje to strekar under, seier forfattaren. Men kva skal vi lese? Og korleis?
Hald fram å lesa Til deg mellom boka og barnet