• Blogg

Blogg og nyhende

Bok på 1 2 3 kollasj beskjært ny versjon

Bøker til gratis strøyming

Desse bøkene eller utdrag frå dei er tilgjengelege for gratis strøyming heilt fram til sommaren. I Bok på 1-2-3 finn du tverrfaglege undervisningsopplegg til desse og fleire andre gode, nynorske bøker.

23.01.2023

Laerarutdanning

Nynorsk i lærarutdanninga

Skal alle elevar, både dei som har nynorsk som hovudmål, og dei som har det som sidemål, bli stødige språkbrukarar, er det heilt naudsynt med kompetente lærarar som kan støtte elevane i eiga språkutvikling.

16.01.2023

Spelejenta1 til nettside

Spelejenta som framsyning for born

Musikaren Sivert Holmen er saman med skodespelar og dansar Anne Heidi Kvam Hillestad aktuell med framsyninga Spelejenta av Jon Fosse.

06.01.2023

Maal for det nye aaret Fargeikon

Nyttårsopplegg

Nynorsksenteret har fleire ressursar som passar godt til dei fyrste dagane i januar.

23.12.2022

Hovudbilete Hei havet sept 22 til nettside

Hei, havet! – Å bruke ei bok som utgangspunkt for ei samling

Mange samlingsstunder er etter ein mal som barnehagen har nytta lenge. Ofte fungerer det godt, og borna likar godt det føreseielege og trygge. Likevel kan det vere inspirerande og fornyande å prøve noko nytt, også når det gjeld samlingsstunda i barnehagen. Til dømes kan det å ta utgangspunkt i ei bok og kople på andre element som passar til temaet, vere ein god start.

22.12.2022

Brynjulf

Kvit, norsk mann – podkast og undervisingsopplegg

Brynjulf Jung Tjønn har gripe mange med diktsamlinga Kvit, norsk mann. No har Nynorsksenteret laga eit undervisingsopplegg til nokre av dikta frå boka. I tillegg kan du høyre eit intervju med Tjønn i podkasten vår, Bakom boka.

30.11.2022

Tim gouw jp2g4x Xl5 QQ unsplash

Julekalendrar for barneskule, ungdomsskule og vgs.

Treng du inspirerande undervisingsopplegg i adventstida? Då er du komen til rett stad. Julekalendrane frå Nynorsksenteret inneheld tips til språklege aktivitetar og desemberaktuelle tekstar, læringsopplegg og songar.

25.11.2022

2015 12 24 Hollidays By David Revoy

Juletips

Sidan det snart er jul, har me samla eit utval tips om nynorske bøker, songar og teikneseriar som handlar om jula.

25.11.2022