• Blogg

Blogg og nyhende

Ida og Synnøve beskjært bilete komprimert til nettside

Små krav og store skilnader i lærarutdanninga

Det må setjast inn tiltak for at lærarstudentar skal få den nynorskkompetansen dei treng i yrket sitt. Det slår ein ny rapport om norsk, særleg nynorsk, i lærarutdanningane fast. Nynorsksenteret har utarbeidd rapporten på oppdrag frå Språkrådet. Han viser mellom anna at studentar som ikkje har norsk i fagkrinsen, ikkje får vurdert nynorskkompetansen sin gjennom utdanninga si, med nokre få unntak. Det går utover elevane si opplæring i og på nynorsk.

29.11.2023

Illustrasjon julekalender Johanne Eikå Bergill

Julekalender

Treng du inspirerande undervisingsopplegg i adventstida? Julekalendrane frå Nynorsksenteret inneheld skrivestartarar, tips til språklege aktivitetar og desemberaktuelle tekstar, læringsopplegg og songar.

24.11.2023

2015 12 24 Hollidays By David Revoy

Juletips

Sidan det snart er jul, har me samla eit utval tips om nynorske bøker, songar og teikneseriar som handlar om jula.

24.11.2023

Vegard Markhus utsnitt til nettside

Barnas ven i tonar, tekst og teikning

Han syng og spelar gitar, teiknar og skriv, reiser rundt og underheld barn, og innimellom er han også innom lærarjobben sin. Vegard Markhus er forfattar og illustratør, med ein tydeleg strek og ein særprega absurd humor.

20.11.2023

Bunad

Ny langsvarsoppgåve om bunad bunadsbruk

Treng elevane dine eksamenstrening? Her er nokre framlegg til langsvarsoppgåver som vi på Nynorsksenteret har laga til etter mønster frå eksempeloppgåvene. Den nyaste handlar om bunad og bunadsbruk.

07.11.2023

Gruppe Etterstad1 til nettside

På leiting etter ord, alvor og leik

Den kulturelle skulesekken (DKS Oslo), to kunstnarar, fire dikt, to instrument og 90 minutt med «medvandring» var det som skulle til for at alle i ei klasse på vidaregåande skule vart både forfattarar og scenekunstnarar.

30.10.2023

Jon Fosse 1 c Agnete Brun

Andvake av Jon Fosse

Jon Fosse får Nobelprisen i litteratur for 2023 og er ein høgaktuell forfattar. Vi har laga eit nytt opplegg som tek utgangspunkt i forteljinga Andvake (2007). Oppgåvene er laga for elevar i vidaregåande skule, men kan også takast i bruk i ungdomsskulen.

27.10.2023