• Blogg

Blogg og nyhende

Senterleiar Synnøve M Sætre Foto Kristianne Marøy til nettside003

Eit svik mot nynorskelevane

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til bruk i skulen, må finnast både på nynorsk og bokmål, gjer fleirtalet i komiteen så godt som ingenting for nynorske læringsressursar.

24.05.2023

Portrett av Kari kontrast redigert til nettside

Tjakob slår eit slag for psykisk helse

Barna elskar dei tydelege og stiliserte figurane Jakob og Neikob. Kari Stai er den som har tenkt ut, teikna og skrive bøkene. Sjølv kjenner ho seg meir som ein Tjakob.

23.05.2023

Vaar og sommar i barnehagen til nettside versjon 2

Tipsark: Vår og sommar

No finn du eit gratis tipsark med songar, bøker, rim og regler for våren og sommaren på barnehagesidene til Nynorsksenteret. Tipsa kan brukast inne eller bli med i tursekken, og dei passar godt både i barnehagen og på 1.–4. trinn.

15.05.2023

Bunad

17. mai – ein folkefest for alle?

Ei seks år gammal jente i Nordlandsbunad blir slått med ein paraply av ei dame 17. mai. Dama meiner jenta er respektlaus. Jenta har far frå Gambia, og er brun i huda. Ein flyktning frå eit krigsherja land kjøper eit flagg 17. mai. Ein ukjend person tek frå han flagget og spyttar han i andletet.

15.05.2023

Nordby skole hovudbilete komprimert til nettside

Kreativ NYnorsk. Korleis gjekk det?

Hausten 2021 inviterte Nynorsksenteret bokmålsklasser på 5.–7. trinn til å teste ut kreativ nynorskundervisning. To skular vart valde ut og fekk 10 000 kroner som dei kunne nytte til inspirerande tiltak for å styrke nynorskopplæringa. Kva gjorde klassene, og korleis nytta dei pengane? Her kjem ei lita oppsummering så langt, til inspirasjon for andre som vil ha tips til korleis dei kan styrke nynorskundervisninga.

11.05.2023

Kate stone matheson ikon

Tverrfagleg skrivedag om søvn

Denne engasjerande og aktuelle skriveoppgåva handlar om temaet søvn. Vi viser her korleis ein kan leggje opp til og gjennomføre ein skrivedag for elevar i ungdomsskulen. Til opplegget følgjer det forslag til film, fagtekstar og oppgåver ein kan bruke til å aktivere forkunnskapar og byggje kunnskap om emnet.

03.05.2023

Terje Torkildsen til nettside

Byr ungdommen på humor og fart

«Humor og action» er mottoet for forfattarskapen til Terje Torkildsen. Kropp og sex er der også ein god dose av.

27.04.2023