Arbeid med språklege ferdigheiter – i, på og om nynorsk

Tekst: Marit Wadsten

Korleis skal ein drive god nynorskundervisning? Det var eit tilbakevendande tema mellom norsklærarane i grunnskulen og vidaregåande skule i Vågan kommune i Lofoten.

– Med dette som bakteppe kom ideen om å få til ei felles kompetanseheving for lærarane, seier initiativtakar Hege Schultz Eilertsen.

Hald fram å lesa Arbeid med språklege ferdigheiter – i, på og om nynorsk