Songrepertoaret i barnehagen

For ikkje mange vekene sidan vart det publisert forsking frå HiOA som viser dei tjue mest brukte songane i norske barnehagar. Dette er uslitelege barnesongar med nokre fellestrekk: Det er enkle songar i dur, i to-takt, om tema som kroppen, dyr og fuglar. Barnehagen er ein overføringsarena for tradisjonar, og mange legg stor vekt på å syngje songar som ein veit at heimane også kan. Kanskje er det også slik at nokre songar blir sett på som nærast «heilage» i norske barnehagar, og at det er særleg viktig å kunne desse songane etter nokre år i barnehagen. I den ferske fagboka «Nynorsk med dei minste» skriv Lena Skjerdal om songen i barnehagen. Ho peikar på kor viktig det er at songrepertoaret i barnehagen ikkje er statisk, men at det er i utvikling og må brukast aktivt for å kunne haldast ved lag. Det er tid for å sjå nærare på kva for songar vi brukar i barnehagen, og korleis vi kan utvikle repertoaret for å auke song- og musikkgleda og samstundes arbeide med språkstimulering. Hald fram å lesa Songrepertoaret i barnehagen

Frå Labolina til Svarte-Mathilda

Sommaren er definitivt over, og det blir mørkare og mørkare for kvar kveld. Skal du ut og gå, er det lurt med refleks. Om det er tørt ute, høyrer du krasinga frå lauv under skosolen, eller så kan regnet bøtte ned så du lurer på om det aldri vil slutte. Kanskje kikar du over skuldra di ein ekstra gong for å sjå om det går nokon bak deg? – Hysj, kva var den lyden? Du skundar deg heim, låser døra raskt bak deg før du vrengjer av deg regnjakka med valne fingrar.

Hald fram å lesa Frå Labolina til Svarte-Mathilda

Heilt supert, NRK Super!

– Eg betaler NRK-lisens med glede!

Du tenkjer kanskje at det var ein merkeleg ting å seie. Eg skal fortelje deg kvifor. Kvar gong eg betaler lisensen, tenkjer eg at det gjer NRK Super i stand til å produsere mange ulike program. Dei lagar dokumentarseriar om born og viser mangfaldet i barnekulturen, dei tek borna på alvor, har «ekte folk» i tillegg til animasjonsfilmar og liknande, og ikkje minst har dei mange program med nynorsk tale og ulike dialekter.

Hald fram å lesa Heilt supert, NRK Super!