Rett i fanget på formidlaren

Tekst: Toril Engesæter, bibliotekar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane

Ved biblioteket på Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) er me så heldige at me får høve til å sende dei beste nynorske barnebøkene rett i fanget på barnehagelærarstudentar, ikkje berre til bruk ved skulebenken, men til bruk i barnehagen. Kinderegg blir ei stussleg samanlikning, her får me meir enn tre ting på ein gong! Hald fram å lesa Rett i fanget på formidlaren

Heilt supert, NRK Super!

– Eg betaler NRK-lisens med glede!

Du tenkjer kanskje at det var ein merkeleg ting å seie. Eg skal fortelje deg kvifor. Kvar gong eg betaler lisensen, tenkjer eg at det gjer NRK Super i stand til å produsere mange ulike program. Dei lagar dokumentarseriar om born og viser mangfaldet i barnekulturen, dei tek borna på alvor, har «ekte folk» i tillegg til animasjonsfilmar og liknande, og ikkje minst har dei mange program med nynorsk tale og ulike dialekter.

Hald fram å lesa Heilt supert, NRK Super!

Gjesteinnlegg: Eg, Ivar Buraasen!

Ole Ivar Burås Storø. Foto: Julia Naglestad / B13.no
Ole Ivar Burås Storø. Foto: Julia Naglestad / B13.no

Det er namnet eg for tida går under i Foreningen !les og vår nynorske leseaksjon, Tid for ti. Sjølv er eg frå Bjerkvik i Nordland og fostra opp på bokmål pluss den lokale dialekta, men det hindrar meg ikkje i å ta utfordringa ved å leie ein nynorsk leseaksjon. Sjølvsagt ikkje.

Det er rart at eit ord som nynorsk kan skape så mykje frustrasjon. Både blant unge og gamle. I heile landet. Eg meiner, det finst då andre ting enn nynorsk å vere frustrert over. Til dømes servitørar som svarar dei har Pepsi når du spør om dei har Cola. Vel, no skal ikkje eg prøve å analysere kva det er med nynorsken som får så mange til å hisse seg opp. Eg skal heller prøve å seie noko om mi eiga oppleving av nynorsk (litteratur) og formidlinga av den. Før og no.
Hald fram å lesa Gjesteinnlegg: Eg, Ivar Buraasen!

Vi feirar barnehagedagen 2016 med høgtlesing!

Illustrasjon: Ragnar Aalbu
Illustrasjon: Ragnar Aalbu
Barnehagedagen vert markert 1. mars og handlar denne gongen om barnehagen sitt arbeid med god språkutvikling. I dette arbeidet er høgtlesing sentralt, og mange barnehagar legg til rette for gode leseopplevingar for barna. Her er nokre tips de kan bruke denne dagen – og alle andre dagar!
Hald fram å lesa Vi feirar barnehagedagen 2016 med høgtlesing!