5 tips til nynorskundervisning i vidaregåande opplæring

Nynorskundervisninga i den vidaregåande skulen har ofte vore knytt til enkelte tema meir enn andre. Temaa har ofte vore grammatikkundervisning, dialektlære, språkhistorie og lyrikk. Det trengst difor ei fornying av nynorskundervisninga i vidaregåande opplæring. Ein kan formulere nokre av desse behova på følgjande måte: Hald fram å lesa 5 tips til nynorskundervisning i vidaregåande opplæring

Endeleg stemmerett!

Skal vi skape eit godt samfunn, må vi skrive god litteratur og utdanne gode lesarar, sa Terje Torkildsen i talen sin då han fekk Uprisen for andre gong under Litteraturfestivalen på Lillehammer i 2012. Det er ikkje vanskeleg å vere einig i det. Men aktørane i det ungdomslitterære feltet har ulike oppfatningar av kva god ungdomslitteratur er. Ved etableringa av Uprisen har lesarane i målgruppa fått estetisk stemmerett. Kva seier dei?

Hald fram å lesa Endeleg stemmerett!