Ti bøker du kan gje til konfirmanten

Her er ti bøker som kan fungere fint som gåver til konfirmantar.