Snakk dialekt, skriv nynorsk!

8. klassinger i Nord-Norge skriver bokmål fordi flertallet i Norge snakker og skriver dialekter som er veldig likt bokmål.

Av Iben Wassnes (14), elev i 8. klasse ved Kvænangen barne- og ungdomsskole

Hvorfor må vi, 8. klasse i nord, skrive bokmål når vi har en dialekt som er mest lik nynorsk?

Mange mener jo at hvis man er god i nynorsk, så blir bokmål mye lettere. Det å ha nynorsk som hovedmål kan gjøre elever og foreldre mer positiv til nynorsk, ikke bare det, men det kan gjøre elevene flinkere i hovedmålet sitt. Dialekten i nord slektes jo mye mer på nynorsk enn bokmål for veldig mange, for eksempel:

Bokmål Nynorsk Dialekter i nord
Jeg Eg Eg, e, æ og æg
Vann Vatn Vatn/vann
Å spise Ete Ete
Løk Lauk Lauk/løk

Grunnen til at jeg er så opptatt av dette, er at mange i min familie har byttet hovedmål fra bokmål til nynorsk. De mener at bokmål blir lettere og skjønner mer av dialekten. De skriver nynorsk, men snakker dialekt. Mange av de gikk på skole da de byttet, og da sa de at bokmåls-karakteren deres steg etter at de byttet til nynorsk som hovedmål.

Det mest naturlige for nordlendinger hadde jo vært å skrive nynorsk og snakke dialekt, kanskje dialekten også hadde blitt mer riktig?

Det at vi i nord har bokmål som hovedmål er litt forvirrende, fordi dialekten vår ligner mest på nynorsk. Mange nordlendinger snakker mer nynorsk enn bokmål. Jeg mener at det er altfor få som har nynorsk som hovedmål i Nord-Norge. Noen mener at det har sunket fra 1200 stykker som hadde nynorsk i 1996 og ned til så vidt 15 på bare 20 år! Grunnen kan også være det at ungdommer ikke tar et aktivt valg, men gjør det samme som alle andre.

Her er et snitt fra et intervju fra en i familien min, intervjuet er fra NRK Finnmark. Han mener at mange ikke tar et aktivt valg, men gjør det som alle andre gjør når det gjelder språkvalget.

«– Nynorsk er framleis nytta av mange i Noreg, og det er viktig å ta vare på begge målføra. Dessutan vert du automatisk god i bokmål dersom du vel å ha undervisning på nynorsk. Det er viktig å ha med seg kunnskapen om nynorsk vidare, seier Isaksen Warth.»

Ovenfor har jeg prøvd å få fram at nynorsk er ikke et dårlig sidemål og kan godt bli til hovedmål for mange, spesielt nordlendinger. Nynorsk blir mye brukt nede på Vestlandet, selv om ikke alle har en nynorsk dialekt. Jeg synes at vi her i nord også kan begynne å bruke nynorsk mye mer.

Innlegget har tidlegare vore publisert på Framtidinord.no.

Arbeider du ved ein skule der fleirtalet nyttar bokmål? Utdanningsdirektoratet har laga ei samleside om elevane sine rettar og dykkar plikter andsynes elevar som ønskjer å ha nynorsk som hovudmål: Ikkje gløym nynorskelevane!