Nynorsk på 1-2-3

Slit elevane med å hugsa om det skal vera «alt for» eller «altfor»? Har dei skrevet der dei skulle ha skrive? Nynorsk på 1-2-3 er eit teikneseriekurs i nynorsk. Ved hjelp av humor, dialog, visualisering og samanlikning vil me hjelpa elevane til å styra unna dei vanlegaste nynorskfeila.

Kurset kan du tinga som gratis klassesett på tilfang-sida vår. Du kan òg lesa og skriva ut sider frå kurset på teikneseriesidene våre.