Vi feirar barnehagedagen 2016 med høgtlesing!

Illustrasjon: Ragnar Aalbu
Illustrasjon: Ragnar Aalbu
Barnehagedagen vert markert 1. mars og handlar denne gongen om barnehagen sitt arbeid med god språkutvikling. I dette arbeidet er høgtlesing sentralt, og mange barnehagar legg til rette for gode leseopplevingar for barna. Her er nokre tips de kan bruke denne dagen – og alle andre dagar!
Hald fram å lesa Vi feirar barnehagedagen 2016 med høgtlesing!